Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000004

Analýza možností poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání prostřednictvím Úřadu práce ČR ve spolupráci se vzdělávacími a dalšími subjekty

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Analýza možností poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání prostřednictvím Úřadu práce ČR ve spolupráci se vzdělávacími a dalšími subjekty

Popis předmětu zakázky

Cílem tohoto projektu je zpracování studie proveditelnosti vzniku regionálních vzdělávacích center vycházející z analýzy současné situace oblasti poskytování rekvalifikací, obsahující komplexní možnosti řešení, a to jak v oblasti specifikace metodických, právních a organizačních okolností, tak návrhy potřebných legislativních změn, finanční aspekty, management a lidské zdroje a řízení rizik. Očekávaným výstupem je návrh nejefektivnější varianty popisující, jak může ÚP ČR zefektivnit spolupráci s poskytovateli rekvalifikací a dalšího vzdělávání, včetně možností nastavení společných rekvalifikačních zařízení a využívání moderních výukových technologií mimo systém zadávání veřejných zakázek, což může zásadním způsobem přispět nejen k vyšší dostupnosti a atraktivitě poskytovaného vzdělávání, ale též k rozšíření nabídky a zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného prostřednictvím ÚP ČR a k lepšímu provázání vzdělávacího systému s potřebami trhu práce.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 25. 10. 2022 12:42

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 3. 10. 2022 09:12

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 30. 8. 2022 13:41

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 11. 7. 2022 14:42

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 7. 3. 2022 14:17

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 14. 2. 2022 14:40

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz