Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000009

Metodika hodnocení obtížnosti pracovních podmínek.

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Metodika hodnocení obtížnosti pracovních podmínek.

Popis předmětu zakázky

Cílem je vypracování metodiky hodnocení obtížnosti pracovních podmínek za použití zákonem stanovených hledisek vyjadřujících míru neuropsychické zátěže, pravděpodobnost rizika ohrožení života a zdraví a obtížnosti pracovního režimu. Metodika bude spočívat v určení všech hledisek vyjadřujících míru neuropsychické zátěže, pravděpodobnost rizika ohrožení života a zdraví a obtížnosti pracovního režimu, jejich jednoznačné vymezení (definici) aplikovatelné na prostředí veřejných služeb a správy a státní služby a stanovení jejich váhy, která bude vyjadřovat míru jejich závažnosti mezi sebou navzájem. Metodika bude dále obsahovat odstupňování každého zvoleného hlediska do potřebného počtu kroků (stupňů), aby bylo možné spolehlivě zhodnotit míru jeho působení v konkrétních podmínkách a případech veřejných služeb a správy. Dále bude součástí navržení mechanismu (relativních hodnot, bodů) umožňující převod výsledku hodnocení jednotlivých hledisek do zařazení prací a pracovních podmínek do příslušné skupiny zvláštního příplatku. Tato metodika hodnocení bude doplněná v každém hledisku a intenzitním stupni o názorné praktické příklady dokumentující jejich působení v konkrétních podmínkách veřejných služeb a správy (sborník příkladů). Bude požadováno od zpracovatele rozsáhlejší testování výsledků metody, účast při zavádění metodiky do praxe a provádění korekcí podle vývoje v jednotlivých odvětvích platové sféry.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 28. 11. 2022 09:10

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 8. 11. 2022 13:35

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 2. 9. 2022 10:11

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 2. 8. 2022 12:38

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 22. 6. 2022 10:44

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 22. 4. 2022 10:46

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz