Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000012

Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů ve stavebním sektoru České republiky

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů ve stavebním sektoru České republiky

Popis předmětu zakázky

Vytvoření uceleného souboru informací o množství vyprodukovaných izolačních materiálů pro stavební účely s obsahem látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů (funkce nadouvadla), vymezení relevantního období používání těchto materiálů ve stavebnictví v České republice. Určení reziduálního objemu regulovaných látek a F-plynů v izolačních materiálech zakomponovaných ve stavbách či uložených na skládkách a odhad množství již uvolněných plynů v procesu přirozeného stárnutí. Určení použité vstupní koncentrace plynů (zejména skupiny látek CFC - chlorfluoruhlovodíky, HCFC - hydrochlorfluoruhlovodíky a HFC - částečně fluorované skleníkové plyny). Získání reprezentativního množství vzorků a následná identifikace látek obsažených v izolačních materiálech a stanovení jejich reziduální koncentrace. Vytvoření matematického modelu popisujícího chování materiálu vlivem přirozeného stárnutí - únik plynů a jeho množství. Určení rizik úniku emisí látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů z izolačních materiálů použitých ve stavebnictví vlivem jejich stárnutí a nakládání ve smyslu skládkování (rekontrukce, demolice). Stanovení možností zneškodnění vyřazených stavebních izolačních materiálů s cílem minimalizace úniku emisí nadouvadel.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 2. 1. 2023 10:47

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 28. 11. 2022 14:57

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 27. 9. 2022 13:22

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 31. 8. 2022 13:13

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 5. 8. 2022 13:18

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 25. 5. 2022 15:04

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz