Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000013

Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Popis předmětu zakázky

Cílem výzkumného projektu je nastavení indikátorové soustavy pro vyhodnocování naplňování/dosahování vize a cílů Koncepce rozvoje venkova (KRV), zajištění výchozích hodnot navržených indikátorů, a také vyhodnocení image venkova. Projekt představuje první fázi vyhodnocování naplňování KRV a zahrnuje nastavení monitoringu podmínek života na venkově, včetně výchozích hodnot příslušných indikátorů, a evaluaci stávajícího image venkova.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 16. 1. 2023 13:38

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 7. 12. 2022 12:14

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 30. 9. 2022 14:52

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 30. 8. 2022 13:36

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 28. 7. 2022 13:23

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 18. 5. 2022 13:54

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz