Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000014

Děti a domácí násilí – výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Děti a domácí násilí – výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb

Popis předmětu zakázky

Cílem výzkumného projektu je:
A. formulovat doporučení:
1. k optimální formě a způsobu vzniku těchto služeb v krajích s cílem zajistit jejich dostupnost pro 2500 ohrožených dětí ročně;
2. k zajištění jejich financování, tak aby byly trvale udržitelné;
3. k nastavení personálního zajištění jejich provozu z hlediska kapacity a profesní odbornosti týmu.
B. Vytvořit minimální parametry těchto služeb v návaznosti na zahraniční praxi.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 22. 11. 2022 08:37

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 31. 10. 2022 08:45

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 4. 10. 2022 13:28

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 16. 9. 2022 14:20

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 22. 8. 2022 15:21

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 13. 6. 2022 10:01

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz