Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000016

Návrh systému pro sledování přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku ve vztahu k opotřebení infrastruktury.

Informace o zakázce

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Základní informace

Název veřejné zakázky

Návrh systému pro sledování přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku ve vztahu k opotřebení infrastruktury.

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je vytvoření metodiky a systému identifikace nákladů ve vztahu k opotřebení infrastruktury vzniklých jízdou vlaku v podmínkách daných národní a mezinárodní legislativou a v souladu se strategickými dokumenty v oblasti dopravy.

Projekt má řešit problematiku technických paramentů ve vztahu k opotřebení infrastruktury v propojení na určení přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku. Součástí výstupu je rovněž požadavek na popis návrhu řešení softwarového systému pro sledování přímých nákladů v podmínkách Správy železnic. Potřeba výzkumu a použití výsledků vychází z prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/909 ze dne 12. června 2015 o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy. Úloha nadefinuje a následně popíše modelování nákladů a výpočet a modulace přímých jednotkových nákladů. Na základě výstupů a faktů výše se vytvoří determinanty minimálního a optimálního zpoplatnění železniční infrastruktury. Také bude provedena analýza současného zpoplatnění železniční infrastruktury v České republice a vybraných zemích EU. Do modelu přímých nákladů budou vstupovat i výsledky diagnostiky železniční infrastruktury.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 25. 10. 2022 12:50

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 1. 8. 2022 13:22

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 27. 6. 2022 13:22

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz