Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000017

Zpřesnění stanovení změn tíhového zrychlení v Základní geodynamické síti a na absolutních tíhových bodech v ČR pomocí absolutních tíhových měření.

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Zpřesnění stanovení změn tíhového zrychlení v Základní geodynamické síti a na absolutních tíhových bodech v ČR pomocí absolutních tíhových měření.

Popis předmětu zakázky

Navrhovaný projekt se zabývá určením tíhového zrychlení absolutním gravimetrem v polních podmínkách na bodech Základní geodynamické sítě ČR (ZGS) a zvýšením prostorového rozlišení sezónních a sekulárních změn tíhového zrychlení na absolutních bodech Základního tíhového bodového pole ČR (ZTBP).
Hlavním cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky pro vysoce přesná polní měření s absolutními gravimetry na vybraných bodech ZGS. Na základě přesných měření bude definován nejvhodnější postup měření s ohledem na dosažitelnou přesnost určeného tíhového zrychlení, hospodárnost a praktickou realizovatelnost s absolutním gravimetrem srovnatelným s typem FG5X, který je primárně určený pro laboratorní podmínky. Tento postup bude následně ověřen realizací měření tíhového zrychlení na vybraných bodech ZGS ČR.
Dalším cílem projektu je stanovení sezónních a sekulárních změn tíhového zrychlení a vertikálních gradientů tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech ZTBP. Po jednotném reprocesování budou použita všechna dosavadní již provedená tíhová měření, současně ale budou vykonána i nová měření, a to na bodech ZTBP, na kterých nebyly dosud dostatečné časové řady měření tíží, popř. gradientů tíží, provedeny. Jednotlivé sezónní změny tíhového zrychlení a gradientů budou zhodnoceny i s přihlédnutím k typologii bodu (město x vesnice, pod terénem x nad terénem) a jeho geomorfologii (nížina, na kopci, ve svahu). Výstupem bude souhrnná výzkumná zpráva o změnách tíže a vertikálních gradientů tíže na absolutních tíhových bodech ZTBP.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 19. 10. 2022 08:52

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 5. 10. 2022 10:42

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 6. 9. 2022 13:19

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 9. 8. 2022 13:19

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 22. 7. 2022 13:36

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz