Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000018

Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je výzkum v oblasti šetření mezi cizinci žijícími v ČR o jejich příjmech, výdajích a remitencích posílaných do zahraničí. Realizace tohoto šetření proběhne formou dotazníku. Cizinci budou zkoumáni podle vybraných zemí původu a dalších specifikovaných faktorů. Výsledky šetření budou následně využity Českým statistickým úřadem při odhadu remitencí cizinců žijících v ČR. Projekt by měl volně navázat na šetření Sociologického ústavu AV ČR z roku 2010. V souladu s tímto postupem by měly být ukotveny metodologické postupy šetření.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 2. 1. 2023 10:50

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 6. 12. 2022 08:59

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 31. 10. 2022 08:38

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 5. 10. 2022 14:15

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 8. 9. 2022 13:28

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 27. 7. 2022 14:09

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz