Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000019

Integrace prostředí nahrávání soudních jednání a zpracování zvukových záznamů pro potřeby Ministerstva spravedlnosti ČR

Informace o zakázce

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Základní informace

Název veřejné zakázky

Integrace prostředí nahrávání soudních jednání a zpracování zvukových záznamů pro potřeby Ministerstva spravedlnosti ČR

Popis předmětu zakázky

V rámci interního projektu MSp "Elektronizace jednacích síní" dochází k postupné instalaci nahrávacích audiozařízení do převážné většiny jednacích síní soudů všech stupňů. Tato zařízení jednak poskytují potřebnou kvalitu pro pořízení audiozáznamu z průběhu soudního jednání, usnadňují práci administrativnímu personálu i soudcům a v neposlední řadě umožňují dostát liteře zákona o pořizování audiozáznamů soudních jednání. Navazující interní projekt "Automatizace zpracování záznamu zvuku" následně využívá vícestopé nahrávání účastníků soudního řízení ve vysoké kvalitě a zavádí technologii automatického (strojového) přepisu zvukového záznamu do textové podoby s možností dodatečné editace. Uvažovaný projekt aplikovaného výzkumu, výzkumná potřeba Ministerstva spravedlnosti ČR, by měl pod záštitou TAČR najít východisko pro optimální konsolidaci obou výše uvedených projektů s cílem vytvoření jednoho funkčního ekosystému, ze kterého bude možné:
- nastavit automatický přepis audiostreamů ze soudních jednání;
- automaticky i manuálně vybírat přepisované zvukové stopy;
- provádět živou editaci již v průběhu jednání;
- vybírat jen požadované části zvukového záznamu k automatickému přepisu;
- upravovat nahrávky, tyto případně rozdělit mezi více editorů;
- centrálně spravovat uživatelské slovníky;
- vytvářet databáze mluvčích;
- přizpůsobením organizace práce, atp.
Předpokládáme, že by taková aplikace, díky pokročilé úrovni standardizace, mohla být následně mj. i zapracována v rámci koncepce MSp do eSpisu a eJustice obecně. Pro naplnění předpokladů dosažení požadovaných výstupů je potřeba: a) optimalizovat modely technologie nahrávání, b) přizpůsobit aplikaci automatického zpracování zvuku potřebám soudního řízení, c) přizpůsobit ovládání aplikace organizaci práce soudu.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 5. 1. 2023 10:11

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 18. 10. 2022 13:24

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 29. 9. 2022 13:26

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 8. 8. 2022 15:23

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz