Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000021

Hodnocení a evaluace 4.0" – aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Hodnocení a evaluace 4.0" – aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je zvýšení kvality a škálovatelnosti procesů Technologické agentury ČR týkajících se hodnocení projektů a evaluace programů díky využití metod umělé inteligence, zpracování přirozeného jazyka, data miningu a statistické analýzy dat. Projekt je zaměřen především na tyto 4 oblasti:

- automatizace práce s výstupy oponetů při hodnocení projektů,
- automatizace části kvalitativního výzkumu využívaného při evaluacích programů prostřednictvím chatbotů,
- přiřazování projektů oponentům na základě heterogenních, textových a semistrukturovaných dat
- identifikace potenciálně problematických elementů při hodnocení projektů oponenty a analýza kvality jejich práce statistickými metodami.
Projekt je založen na analýze vhodných přístupů a metod zejm. z oblasti AI/NLP a výzkumu způsobů jejich adaptace na konkrétní úlohu, resp. data. Na tyto aktivity pak naváže vývoj příslušných softwarových aplikací pro potřeby TA ČR.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 2. 1. 2023 10:48

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 22. 12. 2022 14:19

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 30. 9. 2022 14:32

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz