Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P22V00000023

Vytvoření, validizace a digitalizace postupů posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o.

Informace o zakázce

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Základní informace

Název veřejné zakázky

Vytvoření, validizace a digitalizace postupů posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o.

Popis předmětu zakázky

Obsahem navrhované výzkumné potřeby je analýza potřeb organizace, aktualizace postupů, digitalizace a empirické ověření validity nového procesu pro posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o. (SŽ). V rámci společnosti SŽ je prováděno posouzení psychologické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání a to u těch zaměstnání, které stanovuje interní směrnice organizace. Jedná se zejména o pozice, kterých výkon přímo ovlivňuje bezpečnost drážního provozu a provozuschopnost dráhy, případně pozice u kterých se předpokládá intenzivní interpersonální kontakt. Smyslem posouzení je zajištění maximální možné bezpečnosti a provozuschopnosti dráhy tím, že se eliminuje selhání lidského činitele s následnými negativními dopady v podobě vzniku mimořádných událostí nebo nehod.
Předmětem předkládané výzkumné potřeby je konkrétně:
a. Analýza obsahu práce u posuzovaných zaměstnání a definování psychických nároků na výkon zaměstnání.
b. Analýza aktuálního katalogu prací a posouzení vhodnosti zařazení nových zaměstnání pro posouzení.
c. Posouzení aktuálních postupů psychologického posuzování a aktualizace testové baterie (psychodiagnostické metody, normy, kritéria posouzení, postup posouzení, další psychologické metody posouzení).
d. Digitalizace postupu posouzení – vytvoření a pilotní otestování.
e. Provedení validizační studie s cílem prokázání vhodnosti nově navrhovaného postupu posuzování.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 23. 1. 2023 09:45

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 11. 11. 2022 13:40

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz