Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000005

Vyhodnocení účinnosti podpor poskytovaných v sociálním bydlení (asistence v bydlení, garance) a jejich udržitelnosti v systému sociálního bydlení

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Vyhodnocení účinnosti podpor poskytovaných v sociálním bydlení (asistence v bydlení, garance) a jejich udržitelnosti v systému sociálního bydlení

Popis předmětu zakázky

Vytvořit na základě české a zahraniční praxe návod pro uplatnění efektivních a funkčních podpor bydlení (asistence, garance) vedoucích k ukončování bytové nouze. Aktuálně se ČR potýká s absencí systémového řešení sociálního/dostupného bydlení a zároveň se stále se zvyšujícími počty významné skupiny obyvatel ČR znevýhodněné v přístupu k bydlení anebo ohrožené jeho ztrátou, což ještě více v současné době prohloubila pandemie viru COVID19 a následně ruská vojenská agrese na Ukrajině a s ní pridružené problémy které dopadají nejenom na Českou republiku. Tato situace se odráží v potřebě zajistit na lokální úrovni mimo jiné, co nejadekvátnější nastavení podmínek urychlujících možnost vstupu zranitelných skupin lidí do bydlení. V současné praxi se ale zároveň ukazuje, že také udržitelnost dosažených výsledků je zásadní částí procesu. V rámci udržitelnosti jde jednak o efektivní podporu osoby (asistence, garance), která už v sociálním bydlení je, a to tak, aby si i do budoucna bydlení udržela a nevrátila se zpět do repetitivního kruhu bytové nouze nebo naopak, na základě vyhodnocení situace, o zajištění obměny osob v bytové nouzi v bytě, což zabraňuje jeho „konzervaci“. Proto MPSV jako orgán poskytující koordinační a metodickou podporu v oblasti sociální práce a služeb nedílně spjatých se sociálním bydlením a zároveň zastřešující projekt Sociální bydlení II – metodická a koordinační podpora pokládá za stěžejní na základě zkušeností projektů obcí a poskytovatelů provést vyhodnocení dosavadního fungování ukončování bytové nouze a udržitelnosti bydlení pro osoby, kterým skončila podpora v bydlení. Dle Zprávy o vyloučení z bydlení 2021 se v bytové nouzi nachází 35 000 – 62 000 domácností, v nichž vyrůstá 20 000 - 51 000 dětí do 18 let, dalších 130 000 - 190 000 domácností s asi 100 000 dětmi je ohroženo ztrátou bydlení. Dalších asi 300 000 - 350 000 domácností, z nichž třetinu tvoří senioři, trpí nadměrnými náklady na bydlení (více než 40 % svých příjmů). Celkem čelí jednomu ze tří výše uvedených problémů bydlení asi 0,5 mil. českých domácností, v nichž žije asi 1 mil. lidí. Další početnou skupinou jsou lidé, jichž se různými způsoby dotýká nedostupnost bydlení.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 4. 9. 2023 11:09

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 7. 8. 2023 12:37

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 17. 7. 2023 10:37

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 16. 6. 2023 13:31

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 19. 5. 2023 13:31

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 14. 4. 2023 13:24

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz