Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000006

Vytvoření standardů pro komunikaci informačního systému digitálního archivu s jeho okolím

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Vytvoření standardů pro komunikaci informačního systému digitálního archivu s jeho okolím

Popis předmětu zakázky

Hlavními cíli projektu je: 1. Definovat standardy pro předávání archiválií (digitálních archiválií a jejich metadat a také metadata analogových archiválií) mezi jednotlivými digitálními archivy a současně způsob předávání ověřit (jak na úrovni archiválie, tak i datového balíčku).
2. Definovat standardy pro přenos informací mezi software, které slouží k popisu archiválií a digitálním archivem, a současně způsob přenosu ověřit, vč. ověření komunikačního protokolu pro předávání datových balíčků.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 29. 8. 2023 11:06

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 21. 8. 2023 13:42

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 18. 7. 2023 11:31

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 23. 6. 2023 13:05

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 29. 5. 2023 13:25

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 27. 4. 2023 14:50

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz