Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000007

Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Vývoj nástroje pro národní monitoring velkoobchodního trhu s energiemi

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je vývoj a implementace pokročilého nástroje, který bude provádět autonomní a automatizovaný monitoring velkoobchodního trhu s energiemi v databázovém prostředí a v případě detekce podezřelého chování účastníků trhu, kteří na velkoobchodním trhu obchodují, bude generovat upozornění pro národní regulační autoritu, čímž dojde k naplnění evropských nařízení.
Kromě automatické kontroly velkoobchodního trhu umožní výsledný softwarový nástroj provádění dalších manuálních analýz chování účastníků trhu a následný export důkazních podkladů pro využití ve správních řízeních vedených ERÚ.

Výsledný nástroj by měl být s ohledem na budoucnost flexibilní, a to zejména v oblasti úprav a rozšiřování dostupné analytiky tak, aby byl schopen na základě případných dalších úprav schopen podchytit také budoucí trendy a potřeby v oblasti monitoringu velkoobchodního trhu s energiemi.
Vedle vývoje uvedeného nástroje je cílem projektu také komplexní znalostní a procesní podpora pro související aktivity při monitoringu velkoobchodního trhu s energiemi. Realizace předkládané Potřeby tak umožní využít pokročilé a inovativní statistické, monitorovací a data analýzy při dohledu nad velkoobchodními trhy, což ERÚ zajistí kvalitní, moderní a inovativní dohledovou činnost vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 14. 11. 2023 15:28

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 1. 11. 2023 14:04

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 25. 9. 2023 14:17

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 4. 9. 2023 13:22

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 27. 7. 2023 11:10

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 20. 6. 2023 14:49

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz