Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000008

Vytvoření metodik pro analýzu provozu s návrhem opatření zaměřených na uplatňování principů oběhového hospodářství (Cirkulární audit I.) a pro posuzování projektů v dotačních programech pro oblast oběhového hospodářství (Cirkulární audit II.)

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Vytvoření metodik pro analýzu provozu s návrhem opatření zaměřených na uplatňování principů oběhového hospodářství (Cirkulární audit I.) a pro posuzování projektů v dotačních programech pro oblast oběhového hospodářství (Cirkulární audit II.)

Popis předmětu zakázky

Projekt si klade dva hlavní cíle.
Prvním cílem, tzv. Cirkulární audit I, je vytvoření metodiky pro posouzení stavu provozu a návrhy na zlepšení pro aplikaci principu přechodu k oběhovému hospodářství (poradenství pro oběhové hospodářství), Vytvoření metodiky pro posuzování stávajících provozů pro analýzu jejich průmyslových činností z hlediska oběhového hospodářství všech materiálových toků podniku, včetně stanovení požadavků na zpracovatele cirkulárního auditu, umožní navrhovat konkrétní úsporná opatření a vyčíslit úspory za jednotlivé vstupy a výstupy (materiálové, produkce CO2).
Druhý cíl, vytvoření metodiky k hodnocení nových projektů v programu OP TAK (tzv. Cirkulární audit II), se zaměří na analýzu průmyslových činností z hlediska oběhového hospodářství, posouzení konkrétních opatření na úspory materiálových vstupů a výstupů a úspory produkce CO2 v průmyslových podnicích navrhovaných v projektech přihlašovaných za oblast oběhového hospodářství Operačního programu OP TAK a následné bodové vyhodnocení projektů, které bude jedním z podkladů pro jejich další celkové vyhodnocení v rámci příslušné výzvy. Výsledkem bude stanovení bodové hodnoty projektu, která určí jeho přínos a plnění pravidel pro oběhové hospodářství, a bude podkladem pro jeho dalšího hodnocení.
Projekt se bude dále zabývat analýzou bariér a návrhy opatření pro zvýšení inovací podniků pro aplikaci pravidel oběhového hospodářství.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 14. 11. 2023 15:27

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 23. 10. 2023 14:00

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 2. 10. 2023 13:45

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 7. 9. 2023 13:35

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 7. 8. 2023 15:35

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 10. 7. 2023 14:33

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz