Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000010

Vývoj inovativní platformy pro srovnání nabídek dodavatelů energií

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Vývoj inovativní platformy pro srovnání nabídek dodavatelů energií

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je realizace souborných výzkumných a vývojových aktivit a služeb souvisejících s vývojem platformy umožňující srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu. Cílem je vyvinout nové a inovativní prostředí umožňující harmonizaci obchodního prostředí trhu s energiemi skrze vyvinutý software nástroj poskytující spotřebitelům podporu při optimalizaci svých nákladů na energie a zároveň skrze metodickou podporu pro harmonizaci vztahů a datových toků mezi držiteli licence na obchod s energiemi, ERÚ a konečnými spotřebiteli. Realizací projektu by tak měl vzniknout SW nástroj pro srovnání nabídek v několika úrovních složitosti (ověření přiměřené výše platby za energie – kontrola faktury, porovnání jednotlivých produktů na trhu dodavatelů energií, výpočty potenciálních úspor při změnách dodavatelů či výše jednotlivých složek výsledné ceny za energie). Cílem je připravit inovativní řešení na aplikační uživatelské úrovni (software) a úrovni metodické podpory pro harmonizaci obchodně-právních vztahů a datových toků. Výsledné řešení by mělo být modulární, plně škálovatelné a připravené na budoucí vývoj produktů dodavatelů energií i na další mimořádné situace na trzích s energiemi (změna struktury a topologie finančních a informačních toků, intervence státu a třetích stran atp.).

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 13. 2. 2024 14:49

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 9. 1. 2024 13:55

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 14. 11. 2023 13:43

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 19. 10. 2023 13:41

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 21. 9. 2023 15:01

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 16. 8. 2023 13:33

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz