Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000011

Výzkum působení Československých občanů německé národnosti a mateřské řeči v řadách zahraničních vojenských jednotek za 2. světové války a implikace v současnosti

Informace o zakázce

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Základní informace

Název veřejné zakázky

Výzkum působení Československých občanů německé národnosti a mateřské řeči v řadách zahraničních vojenských jednotek za 2. světové války a implikace v současnosti

Popis předmětu zakázky

V letech 2. světové války sloužily v našich vojenských jednotkách stovky československých občanů hlásících se k německé národnosti a mateřské řeči. Němečtí vojáci československé zahraniční armády bojovali se zbraní v ruce proti nacismu na všech frontách. I přes své nezpochybnitelné zásluhy za osvobození naší společné vlasti byli i oni po válce většinou postiženi na základě ústavního dekretu číslo 33/1945 Sb. ztrátou čs. státního občanství, o jehož zachování pak museli individuálně žádat. Mnozí odešli v rámci antifašistických transportů do "východního" i "západního" Německa, kde našli uplatnění.
Projekt by měl poprvé uceleně zdokumentovat tuto problematiku až do úrovně jednotlivce a jeho výstupem by měla být v prvé řadě prostřednictvím internetu veřejně přístupná interaktivní mapa obsahující údaje odpovídající svou formou biografickému slovníku věnovanému těmto účastníkům našeho odboje, který bude zpracován na základě primárních archivních dokumentů. Mapu tak lze považovat za další významný krok k česko-německému sblížení a vyrovnání se s minulostí.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 2. 10. 2023 13:24

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 16. 8. 2023 07:28

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz