Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000012

Výzkum nezbytných požadavků pro předprojektovou přípravu, projektování, pro úkony před uvedením pracoviště do provozu a pro samotné práce v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu a při naklád. s výbuš. v organizacích dozorovaných státní báňskou správou

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Výzkum nezbytných požadavků pro předprojektovou přípravu, projektování, pro úkony před uvedením pracoviště do provozu a pro samotné práce v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu a při naklád. s výbuš. v organizacích dozorovaných státní báňskou správou

Popis předmětu zakázky

Zhodnocení legislativních požadavků na odbornost fyzických osob podílejících se svojí činností (zpracování předprojektové, provozní a ostatní dokumentace, analýza rizik, revize vyhrazených technických zařízení, ověření bezpečnosti před uvedením pracoviště do provozu a samotná práce) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti prostoru v objektech, kde se nachází prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu plynů, par, mlh, aerosolů, prachů a výbušnin a to tak, že se vyhodnotí současný stav zákonných požadavků na odbornost vyplývající především z aktuálně platné vyhlášky č. 123/2022 Sb., a současně ji porovná s požadavky vyplývajícími z dalších právních a technických norem určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Dalším cílem potřeby je stanovit kritéria pro zpracování požadované dokumentace, jejichž povinnosti vyplývají především z vyhlášky č. 123/2022 Sb., jako je „Protokol o určení vnějších vlivů“, „Dokumentace o ochraně před výbuchem“, projektová dokumentace, a stanovit podmínky pro provedení revize vyhrazených technických zařízení, pro ověření bezpečnosti práce a provozu před prvním uvedením pracoviště do provozu a pro samotný provoz v takových objektech. Při vypracovávání analýzy potřeby budou zohledněny zkušenosti některých evropských států, které vykazují lepší statistické parametry z pohledu zajištění bezpečnosti práce a provozu v takových rizikových prostředích (Německo, Rakousko, Švýcarsko).

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 4. 12. 2023 09:12

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 20. 11. 2023 14:45

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 24. 10. 2023 13:28

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 3. 10. 2023 13:26

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 11. 9. 2023 13:54

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 16. 8. 2023 11:04

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz