Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000014

Výzkum zpětných přínosů české diaspory do vlasti a do české společnosti

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Výzkum zpětných přínosů české diaspory do vlasti a do české společnosti

Popis předmětu zakázky

Zhodnocení přínosů plynoucích z české diaspory pro stát (jeho hospodářství, sociální a kulturní sféru).
1) Zjištění materiálních i nemateriálních přínosů (remitence), které plynou z české diaspory zpět do vlasti;
2) Označení druhu a rozsahu těchto přínosů (a oblastí, ve kterých se nejvíce projevují), tj. Kvalifikace a kvantifikace těchto přínosů;
3) Získání relevantních údajů, které MZV, ani jiný resort vlády v současnosti nemá v dostatečné a ucelené podobě k dispozici. Jejich získání a zpracovaní se jeví jako nebytný krok k rozvoji další moderní politiky státu. (některé státy EU tuto oblast zmapovanou již mají na základě podobných projektů).

Projekt navazuje na výzkum v letech 2020–2022 TITXMZV919 „Nové přístupy ke koordinaci krajanské politiky“. Jedná se o „zrcadlově zaměřený“ projekt ve vztahu k minulému projektu, který je cílený na potřeby státu a jeho hospodářství ve vztahu k české diaspoře. Jeho závěry povedou k úpravě politiky státu k české diaspoře.

Konkrétně:
1) Označení potřeb státu ve vztahu k přínosům diaspory (plynoucích z diaspory zpět do vlasti);
2) Implementační návrhy na vytvoření / nastavení politiky státu, aby tyto přínosy mohly plynout do budoucna intenzivněji a efektivněji než doposud.
3) Neoddělitelnou součástí je vyhodnocení vlivu činnosti českých škol v zahraničí (sobotních českých škol) na posílení pro-návratových trendů u dětí a rodičů v rámci diaspory, a to především u mladé generace v zahraničí (upevnění jazyka a národní identity, jako klíče k návratům do ČR).

Výzkum je druhou a současně nepostradatelnou částí k prvnímu výzkumu. Jedná se o pohled státu, který je klíčovým pro vytvoření vládní „data based policy“ v oblasti podpory.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 12. 2. 2024 08:33

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 30. 1. 2024 13:11

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 15. 1. 2024 07:34

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 15. 12. 2023 13:32

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 24. 11. 2023 14:16

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 16. 10. 2023 14:20

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz