Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000016

Pokročilý proces mapování rozložení uranu ve stíraných vzorcích pro zárukové účely

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Pokročilý proces mapování rozložení uranu ve stíraných vzorcích pro zárukové účely

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je zvýšení efektivnosti a rychlosti analýz stěrů, které jsou během kontrolní činnosti odebírané inspektory Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní (OKNJZ), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Stěry jsou analyzovány v rámci rámcové smlouvy o provádění identifikace mikročástic jaderných materiálů. Zvýšení efektivnosti analýz stěrů přispěje k větší detekční schopnosti použitých analytických metod a k rychlejšímu zpracování vzorků, což umožní inspektorům OKNJZ rychlejší dostupnost dat potřebných pro vyhodnocení výsledků kontrolní činnosti, při které byly odebrány stírané vzorky.

Technické řešení spočívá ve využití pokročilých metod XRF analýzy odebraných stěrů (včetně mikro-XRF pro mapování rozložení uranu) před vlastní hmotnostně spektrometrickou analýzou.

Finálním cílem projektu je též rozšíření o informaci o prvkovém složení částic, které umožní podrobněji interpretovat dosažené výsledky měření.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 23. 2. 2024 12:08

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 14. 2. 2024 13:09

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 24. 1. 2024 13:15

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 8. 1. 2024 07:30

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 15. 12. 2023 10:59

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 13. 11. 2023 09:48

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz