Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P23V00000017

Koherence politik pro rozvoj – varianty doporučených postupů na základě analýzy zahraniční praxe

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Koherence politik pro rozvoj – varianty doporučených postupů na základě analýzy zahraniční praxe

Popis předmětu zakázky

Hlavním cílem je přispět ke komplexnímu uchopení Koherence politik pro rozvoj (Policy Coherence for Development - PCD) ve veřejné sféře ČR a naplnit tak jeden z cílů Agendy 2030 a Strategického rámce Česká republika 2030.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 18. 12. 2023 11:53

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 1. 12. 2023 10:59

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz