Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P24V00000001

Analýza popisu práce u vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic a definování psychických nároků na výkon jednotlivých zaměstnání

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Analýza popisu práce u vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic a definování psychických nároků na výkon jednotlivých zaměstnání

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je aktualizace postupů a digitalizace procesů posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání na Správě železnic. Jádrem výzkumu musí být analytická fáze, tj. sběr nových empirických dat vzhledem k analýze a popisu práce vybraných zaměstnání SŽ, a to zejména těch, u kterých je posuzována psychická způsobilost k výkonu zaměstnání. Navazující aktivitou bude posouzení aktuálních postupů posuzování psychické způsobilosti (psychodiagnostické metody – vč. norem, kritérií posouzení, postupů posouzení) a návrh aktualizace (úprava metod, doplnění).

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 6. 3. 2024 08:23

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 13. 2. 2024 17:15

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz