Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P24V00000004

Sociologický výzkum postojů české společnosti k zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

Informace o zakázce

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Základní informace

Název veřejné zakázky

Sociologický výzkum postojů české společnosti k zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

Popis předmětu zakázky

Cílem je nastavit zacílení strategické komunikace zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a zahraniční humanitární pomoci (HP), způsob jejího vyhodnocování, včetně postupu měření dopadů komunikačních strategií a kampaní. Důvodem je potřeba cílené komunikace pro udržení klesající podpory veřejnosti k jejímu financování z veřejných rozpočtů. Pro zacílení chybí hlubší sociologické znalosti diferenciace postojů a chování české společnosti ve vztahu k zapojení ČR v programech rozvojové a humanitární pomoci. Klíčové je pro strategickou komunikaci vymezení cílových skupin (zejména sociálně, genderově, věkově, regionálně) dle postojů k zahraniční ZHP a ZSR, tj. ve vazbě na širokou škálu cílů od překonávání humanitárních krizí a neštěstí, až po stabilizaci rozvojových zemí, poválečných nebo postkonfliktních poměrů a společností.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 10. 4. 2024 12:14

Stav zakázky

9 - Zrušeno

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 14. 3. 2024 13:38

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz