Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P24V00000005

Analýza stavu a struktury darování v ČR na základě dostupných dat z daňových přiznání fyzických a právnických osob s formulací doporučení pro další kroky ve smyslu rozvoje dárcovství v ČR

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Analýza stavu a struktury darování v ČR na základě dostupných dat z daňových přiznání fyzických a právnických osob s formulací doporučení pro další kroky ve smyslu rozvoje dárcovství v ČR

Popis předmětu zakázky

Hlavním cílem projektu je nalezení vztahů mezi výší podpory, výší příjmů a dalšími údaji, které jsou dostupné z dat daňových přiznání FO a PO a dat o darování z dárcovských portálů/platforem. Analýza má být zaměřena i na vývoj dárcovství v čase, identifikaci trendů a nalezení proměnných, které aktuálně nejsou dostupné, ale jejich sledování do budoucna by přineslo významné rozšíření poznání v oblasti stavu filantropie a dárcovství v ČR. Ambicí projektu je na základě dostupných dat formulovat klíčové hypotézy ve smyslu zvýšení motivace individuálních a firemních dárců (tzn. výzkum se zaměří na fyzické i právnické osoby) darovat finanční prostředky na dobročinné a veřejně prospěšné účely. Projekt nemá být pouhou analytickou deskripcí nad dostupnými daty, ale i diagnózou vysvětlující jaké závěry a proč je a není možné vyvodit. Předpokládaný proces musí obsahovat rešerši dostupných analýz a zdrojů k dárcovství v ČR, analýzu dat z daňových přiznání a analýzu dat o darech a dárcích z dárcovských portálů/platforem. Mezi důležité výstupy výzkumu a analýzy proto mj. bude patřit také identifikace chybějících dat a návrh na zajištění těchto dat v budoucnu. Analýza bude zaměřena jak celorepublikově, tak i na jednotlivé kraje, příp. na další socio-demografické ukazatele u fyzických osob a regionalitu a ekonomické aspekty/kategorii a oblast podnikání u osob právnických.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 14. 6. 2024 12:38

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 4. 6. 2024 10:52

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz