Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

P20V00000025

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

Informace o zakázce

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Základní informace

Název veřejné zakázky

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je identifikace možností zapojení českých podniků do stávajících a plánovaných infrastrukturních projektů v Euroasii a zároveň nových možností proniknutí a rozvoje podnikatelských aktivit v zemích Střední Asie s ohledem na infrastrukturní programy a projekty.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Související oznámení zadavatele

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 28. 5. 2021 10:01

Stav zakázky

3 - Rozhodnuto/před podpisem smlouvy

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 28. 4. 2021 11:44

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 12. 3. 2021 13:14

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 3. 2. 2021 09:04

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

Oznámení o změně stavu zakázky

ze dne 21. 10. 2020 15:32

Stav zakázky

2 - Probíhá hodnocení

F2 Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ze dne 18. 9. 2020 08:47

Stav zakázky

1 - Příjem nabídek

Základní informace

Název veřejné zakázky

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

Popis předmětu zakázky

Cílem projektu je identifikace možností zapojení českých podniků do stávajících a plánovaných infrastrukturních projektů v Euroasii a zároveň nových možností proniknutí a rozvoje podnikatelských aktivit v zemích Střední Asie s ohledem na infrastrukturní programy a projekty.

Druh zakázky

SL - Služby

Kód CPV

73110000-6 - Výzkum

Kód NUTS dodávky

CZ0 - Česká republika

Komunikace

Elektronická adresa pro zaslání nabídky nebo žádosti o účast

https://pruvodce.beta.tacr.cz

Další informace o zakázce

Technická a odborná způsobilost

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

Je zakázka financována z EU?

ne

Řízení

Druh zadávacího řízení

SD - soutěžní dialog

Lhůta pro podání nabídek nebo žádosti o účast

21. 10. 2020 15:00

Zakázka nebo její části

Zakázka není dělena na části

Zakázka

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

2 388 000,00 Kč

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz