Profil zadavatele
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Název

Technologická agentura ČR

Adresa

Evropská 1692/37

Obec

Praha 6

PSČ

160 00

E-mail zadavatele

dodatecne.informace.beta@tacr.cz

Telefon

234 611 111

Adresa (URL) zadavatele

https://www.tacr.cz

NUTS

CZ0100

IČO

72050365

ID datové schránky

afth9xp

NACE zadavatele

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
84130: Regulace a podpora podnikatelského prostředí

Druh veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel dle $ 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ (Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek)

Hlavní předmět činnosti

Poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu experimentálního vývoje a inovaci

Způsob zaslání faktury

Elektronická faktura zaslaná emailem

O tomto webu · Automatizovaný přístup k datům · Příručka · Provozní řád

Verze 1.0. Copyright © 2019. TAČR. www.tacr.cz